خدام آستان مقدس امامزاده سیدجعفر محمد( ع) یزد برای اجرای برنامه های فرهنگی و خدمت رسانی به مناطق سیل زده لرستان اعزام شدند.

40 نفر از خدام آستان مقدس امامزاده سیدجعفر محمد( ع) یزد برای اجرای برنامه های فرهنگی، اعطای هدایا به کودکان و خدمت رسانی به مناطق سیل زده لرستان اعزام شدند.

از ابتدای فروردین ماه جاری غرفه کمک به سیل زدگان در امامزاده سیدجعفر محمد( ع) یزد با کمک کمیته امداد و دیگر نهادها مستقر شد و مردم می توانند جهت کمک به سیل زدگان به این غرفه مراجعه کنند.

خادمان افتخاری با کمک پایگاه امام جعفر صادق( ع) در امامزاده یاد شده در تاریخ های مختلف و به مناطق سیل زده اعزام می شوند.