استاندار یزد گفت: حضور جوانان در عرصه کار و فعالیت و کمک به کشور به عنوان یک ضرورت بیش از پیش نمود دارد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمدعلی طالبی استاندار یزد در جشن نشاط و امید جوانان یزد گفت: حضور جوانان در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و بهره گیری از توان و دیدگاه آنها در راه اهداف نظام و انقلاب اسلامی محور برنامه های دولت است.

طالبی افزود: امروز به برکت انقلاب اسلامی جوانان با امید و نشاط بیشتر در عرصه های مختلف مشارکت دارند و برای تعالی جامعه اسلامی از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.

استاندار یزد تصریح کرد: حضور جوانان در تشکل های مردم نهاد و فعالیت در عرصه های مختلف یک فرصت است که باید قدر آن را بیش از گذشته مردم و مسئولان بدانند.

طالبی به بیانیه گام دوم انقلاب و اهمیت حضور جوانان در عرصه کار و فعالیت و کمک به کشور به عنوان یک ضرورت اشاره و بر جلب همکاری این قشر تاثیر گذار تاکید کرد.

وی یادآور شد: جوانان ایران اسلامی با انگیزه بالا و نشاط آماده هرگونه فعالیت هستند و از برنامه های مهم و مورد تاکید دولت و نظام، بهره گیری از تمام ظرفیت ها  است.