رئیس اداره ورزش و جوانان مهریز گفت: هم اکنون 30 هیات ورزشی با 2 هزار و 500 ورزشکار بیمه شده در شهرستان مهریز فعالیت دارد و گسترش رشته های مختلف و سوارکاری در اولویت برنامه ها است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، علیرضا محمدی خرم دشتی رئیس اداره ورزش و جوانان مهریز گفت: موقعیت اقلیمی شهرستان مهریز به خاطر قرار گرفتن در کنار جاده اصلی کشور و آب و هوای مناسب زمینه را برای برگزاری برنامه های متنوع ورزشی به وجود آورده است.

خرم دشتی افزود: برگزاری سالانه همایش شوسواره در سه سال اخیر توسط هیات سوارکاری مهریز با همکاری برخی دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی یک فرصت است که تداوم آن جزو برنامه های این اداره است.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون 30 هیات ورزشی با 2 هزار و 500 ورزشکار بیمه شده در شهرستان مهریز فعالیت دارد و گسترش رشته های مختلف و سوارکاری در اولویت برنامه ها است.

این مسئول اظهار داشت: واگذاری میزبانی برخی برنامه های ورزشی و همایش ها به تشکل ها و بخش خصوصی و حمایت و پشتیبانی توسط دولت موضوع مهم و مورد تاکید است.

محمدی خرم دشتی از فعالیت هیات سوارکاری در برگزاری این همایش با حضور سوارکاران چند استان تشکر کرد و بر ضرورت ایجاد فضایی مناسب برای پیکارهای آینده تاکید کرد.