در بیست و چهار ساعت آینده شرایط جهت تردد دریایی مساعد است اما از روز سه شنبه به تناوب تا انتهای هفته دریا در مناطق دریایی استان به‌ ویژه خلیج فارس با وزش بادهای شدید غربی مواج خواهد بود،توصیه می‌شود از تردد شناورهای سبک و صیادی و تفریحی خودداری شود.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، از بعد از ظهر امروز با عبور موج ناپایدار جنوب غربی در برخی از نقاط هرمزگان از جمله جزایر و مناطق غربی خلیج فارس شاهد افزایش ابر و رگبار پراکنده باران همراه با رعد و برق خواهیم بود.

بر اساس پیش بینی هواشناسی هرمزگان، در جزایر غربی خلیج فارس طی امروز و فردا افزایش لحظه ای سرعت باد دور از انتظار نیست.

در بیست و چهار ساعت آینده شرایط جهت تردد دریایی مساعد است اما  از روز سه شنبه به تناوب تا انتهای هفته دریا در مناطق دریایی استان به‌ ویژه خلیج فارس با وزش بادهای شدید غربی مواج خواهد بود،توصیه می‌شود از تردد شناورهای سبک و صیادی و تفریحی خودداری شود.

به گزارش موج، در هفته ی پیش رو  از لحاظ دمایی در اکثر نقاط استان شاهد افزایش نسبی دما خواهیم بود.