اولین نمایشگاه کتاب دانش آموزان مؤلف در اصفهان 3 تا ششم اردیبهشت ماه برای اولین بار در کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، برای اولین بار در ایران  دبستان ها و دبیرستان مجتمع فرهنگی آموزشی و تحقیقاتی دکتر محمد شفیعی نمایشگاه کتاب دانش آموزان مؤلف در اصفهان را در نگارستان امام خمینی (ره)  برگزار می کند.

در نمایشگاه ملی کتاب دانش آموزان مؤلف  بیش از 200 عنوان جلد کتاب دانش آموزی  برای اولین بار در کشور رونمایی می شود.

گفتنی است؛ اولین نمایشگاه کتاب دانش آوزان مؤلف اصفهان 3 تا ششم اردیبهشت ماه در نگارستان امام خمینی واقع در فلکه فیض برگزار می شود.