2 بانوی اصفهانی به اردوی تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مژگان خدادادی و معصومه اسماعیل زاده از تیم بسکتبال نامینوی اصفهان به همراه 7بازیکن دیگر به اردوی تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان دعوت شدند.

گفتنی است؛ اردوی تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان از  پنجم  تا 8  اردیبهشت ماه  در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.