مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران گفت: با توجه به کاهش دما و ادامه بارندگی ها کشاورزان تا چهارشنبه از عملیات نشا خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، عزیز الله شهیدی فر اظهار داشت: با توجه به بارش باران و برودت هوا در مازندران، کشاورزان این استان درخصوص مراقبت های زمان داشت باغ ها و خارج کردن خزانه های برنج از پوشش نایلونی خودداری کنند.

وی ادامه داد : درخصوص کاهش دما و ادامه بارندگی تا چهارشنبه این هفته، شالیکاران خزانه های برنج را از پوشش نایلونی خارج نکنند و خزانه های بدون پوشش نایلونی را پوشش دهند.

شهیدی فر با بیان اینکه شالیکاران از عملیات نشا در این مدت خودداری کرده و پس از خروج این سامانه بارشی اقدام به مرمت معمولی بخش خزانه های برنج کنند افزود: کشاورزان از اواخر هفته می توانند دوباره عملیات نشا را ادامه دهند.

مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران به باغداران استان مازندران نیز توصیه کرد: از مباحثی مانند سمپاشی و مراقبت های زمان داشت خودداری کنند اما با توجه به بارش باران و نبود نیاز به آبیاری، می توانند نسبت به کودپاشی بهاره اقدام کنند.

شهیدی فر گفت: این توصیه (کودپاشی) شامل باغ هایی که در سیل اخیر خسارت دیده اند نشده، و صاحبان آن می بایستی عملیات خالی کردن گل از پای درختان، اطراف ریشه و طوقه درختان از جمله مرکبات و سیاه ریشه ها با هدف تنفس بهتر درختان را ادامه دهند.