رییس کمیسیون شهر هوشمند شورای شهر یزد گفت: طرح بازنگری در جانمایی دوربین های کنترل سرعت در شهرداری یزد تا 15 اردیبهشت ماه اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج یزد، حمیدرضا قمی رییس کمیسیون شهر هوشمند شورای شهر یزد به خبرگزاری موج گفت: طرح بازنگری در جانمایی دوربین های کنترل سرعت توسط شهرداری یزد اجرا می شود.

قمی گفت: شهرداری تا 15 اردیبهشت جانمایی و ساماندهی دوربین های کنترل سرعت در شهر یزد اجرا خواهد شد.

وی افزود: زیر ساخت هایی برای خرید سرور ارسال پیامک جریمه ها  در شهرداری یزدتدارک دیده شده  که در مرکز پلیس راهور یزد نصب می شود و ارسال پیامک جریمه دوربین های کنترل سرعت به صورت لحظه ای برای همشهریان یزدی انجام خواهد شد.

قمی افزود: نصب دوربین های کنترل سرعت در یزد کاهش 40 درصدی تصادفات را به همراه داشته و هم اکنون 57 دوربین کنترل سرعت در سطح شهر یزد نصب شده است.