رئیس اداره کتابخانه های عمومی اردکان تصریح کرد: سرانه مطالعه در کشور و به تبع آن شهرستان رقم قابل توجهی را نشان نمی دهد، با برنامه ریزی مناسب درصدد هستیم این رقم را در اردکان ارتقا دهیم.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، حسین پایدار  رئیس اداره کتابخانه های عمومی اردکان با تشکر از حمایت های شهرداری تصریح کرد: سرانه مطالعه در کشور و به تبع آن شهرستان رقم قابل توجهی را نشان نمی دهد، با برنامه ریزی مناسب درصدد هستیم این رقم را در اردکان ارتقا دهیم.

وی افزود: باید رویه ای را در پیش گرفت تا فرهنگ مطالعه در بین اقشار مختلف مردم کاربردی تر شود، بر این اساس برگزاری نشست های کتابخوان در مدارس، حوزه های علمیه و دانشگاه ها می تواند زمینه گسترش فرهنگ مطالعه را در بین افراد جامعه گسترش دهد.