معاون سیاسی و امنیتی فرماندرای اردکان گفت: به نظر می آید مسئولان مدت هاست با کتاب قهر کرده اند و درصدد هم نیستند دانش خود را به روز کنند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، رقیه کرمانیان معاون سیاسی و امنیتی فرماندرای اردکان در نشست معرفی کتاب که در شهرداری اردکان برگزار شد، افزود: به نظر می آید مسئولان مدت هاست با کتاب قهر کرده اند و درصدد هم نیستند دانش خود را به روز کنند.

معاون فرمانداری اردکان با بیان اینکه با افزایش تجربه و خواندن کتاب مسلما در زمان بحران می توان بهترین تصمیم ها را گرفت، تصریح کرد: در حین مطالعه کتاب با شخصیت ها و افراد مختلف آشنا می شویم و می توان تجربه آنها را کسب کرد و این واقعا گران بها است.