نشست تخصصی سیلاب با دو سخنرانی تحت عناوین مروری بر سوابق پژوهشی سیلاب های اخیر کشور و فرصت و ها و تهدید ها در دانشگاه یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، نشست تخصصی سیلاب با دو سخنرانی تحت عناوین مروری بر سوابق پژوهشی سیلاب های اخیر کشور و فرصت ها و تهدیدها در دانشگاه یزد و نیز مدیریت کنترل سیلاب در کشور  فرصت ها و تهدید ها به همت دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی و پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد در سالن اجتماعات این دانشکده برگزار شد.

در این نشست تخصصی ماهیت و تفاوت های سیلاب های اخیر در شیراز ، استان گلستان و همچنین استانهای لرستان و خوزستان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و علل تشدید این سیل ها و خسارات مربوطه از دیدگاههای هیدرولوژیک و سازه ای تشریح شد.

علی طالبی و حسین ملکی‌نژاد اعضای هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد مواردی همچون تجدید نظر در تعیین دوره برگشت سیلاب برای طراحی سازه های آبی ، افزایش استحکام سازه ها به ویژه سازه های کوچک آبی، بررسی منطقی و همه جانبه عوامل موثر در رخدادهای اخیر دور از فضای هیجانی را مورد بررسی قرار دادند.

همچنین پروژه های تحقیقاتی انجام شده در سالهای قبل درخصوص هشدار برای سیلاب مواردی طرح و راهکارهای مقابله و کنترل این پدیده طبیعی در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تعامل دانشگاه با مراکز تحقیقاتی و آموزشی از دیگر محورهایی بود که در نشست مذکور ازسوی سخنرانان ارائه شد.

جمعی از اعضای هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی و سایر پردیس های مرتبط، نمایندگانی از اداره کل منابع طبیعی استان،شرکت آب منطقه ای ، سازمان هواشناسی ، کانون تفکر آب استان یزد ، سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و باربری ابرها، جهاد کشاورزی و برخی از ارگانهای دیگر در این نشست تخصصی حضور داشتند.