معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان بر همراه داشتن مدارک هویتی، برگه اعزام وبرگه معرفی به مرکز آموزشی توسط مشمولان اعزامی در روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، سرهنگ حسن دستوری زاده گفت: عملیات اعزام مشمولان در صبح روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه در خیابان انتظام از مقابل معاونت وظیفه عمومی به مراکز آموزشی تعیین شده انجام می گردد.

وی از عموم مشمولان خواست در روز اعزام به موقع ودر اول وقت اداری در محل اعزام معاونت وظیفه عمومی استان واقع در بندرعباس خیابان انتظام پشت بیمارستان خاتم الانبیاء حاضر و حتما و الزاما مدارک هویتی و برگه آماده بخدمت ، برگه معرفی به مرکز آموزش و وسایل شخصی همراه داشته باشند.

معاون وظیفه عمومی هرمزگان همچنین از خانواده های مشمولان نیز خواست با توجه به اعمال محدودیت ها و به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت وتسریع در عملیات اعزام، از همراهی مشمولان خوداری کنند.