کارشناس اداره کل پیش بینی هواشناسی استان اصفهان ازبارش باران در مناطق غربی استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حجت الله علی عسگری  با اشاره بارش باران در مناطق غربی گفت: بویین میاندشت پربارش ترین شهرستان در استان اصفهان گزارش شده است.

وی افزود: در 24ساعت گذشته در بویین میاندشت 5میلی متر بارش باران گزارش شده است.

کارشناس اداره کل پیش بینی هواشناسی استان اصفهان پیش بینی کرد: این سامانه بارشی تا عصر فردا در مناطق غربی استان اصفهان فعال است.