در جلسه عصردیروز شورای شهر اردبیل موضوع واگذاری زمین به قهرمانان ورزشی که به پیشنهاد شهردار در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گرفته بود به رای گذاشته شد. این طرح ظاهرا در کمیسیون تخصصی مورد بررسی و مقرر گردیده بود که طبق سنوات قبلی این واگذاری انجام پذیرد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل،در جلسه عصر دیروز شورای شهر اردبیل موضوع واگذاری زمین به قهرمانان ورزشی که به پیشنهاد شهرداری در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گرفته بود به رای گذاشته شد. این طرح ظاهرا در کمیسیون تخصصی مورد بررسی و مقرر گردیده بود که طبق سنوات قبلی این واگذاری انجام پذیرد.

طرح مذکور که محتوای یکسان و جزیئات متفاوتی داشت دو بار در صحن شورا به رای گذاشته شد یک بار در موافقت طرح اصلاح شده کمیسیون و بار دیگر برای طرح اصلی شهرداری که هر دو آنها پنج موافق و پنج مخالف داشت. 

با توجه به اینکه اکثر طرح های پیشنهادی شهرداری تا ماه های گذشته با بالاترین رای مورد تصویب قرار می گرفت، این جلسه نمونه بارزی از زورآزمایی دو طیف موافق و مخالف شهردار اردبیل بود و می توان از آن اینگونه استنباط کرد  که با توجه به قرارگیری در فصل انتخاب شهردار جدید در صورت استعفای لطف الهیان، موافقان وی از اکثریت غالب ساقط شده اند.

اما نکته اساسی که نباید از آن غافل شد غیبت یعقوب عزیززاده به عنوان یکی از مخالفان پشت پرده شهردار اردبیل است که می تواند برگ برنده طیف مخالف حمید لطف الهیان باشد.

با توجه به مطرح شدن نام کاندیداهای نزدیک به طیف موافق و مخالف شهرداری اردبیل از این رویارویی کوچک می توان اینگونه برداشت کرد که یک عضو شورا به عنوان کاندیدای پشت پرده برای تصدی پست شهرداری اردبیل نسبت به جواد زنجانی شانس کمتری دارد اما باید منتظر ماند و دید که در روزهای آینده این دو ماراتن به نفع کدام دونده به پایان خواهد رسید.

آیا نفس های همیشه غالب شورا و کاندیدای منتسب به آنها به شمارش افتاده است یا تیم مخالف شهرداری اردبیل توان مقابله با لابی گری های تیم حریف را نخواهند داشت.

آنچه در این بین بیشتر از هر چیز دیگری توجه افکار عمومی را در فضای مجازی به خود معطوف ساخته حجم گسترده تخریب هایی است که از سوی یکی از این کاندیداهای تازه کار به صورت بی رحمانه و گاها توهین آمیز در فضای های حقیقی و مجازی بر علیه کاندیدای دیگر مطرح می شود که این بی اخلاقی پسندیده روند دموکراتیک انتخاب شهردار آینده برای شهر اردبیل نخواهد بود.