رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: صنعت پخش در انقلاب صنعتی چهارم همواره جایگاه ویژه ی دارد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مسعود گلشیرازی در نشست انجمن صنعت پخش استان اصفهان گفت: صنعت پخش نقش موثری در تحولات بنیادی تجارت و کسب و کار استان اصفهان  دارد و از این جایگاه می توان برای بهبود شاخص های کسب و کار استفاده کرد.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب شاخص های کسب و کار در استان اصفهان افزود: افزایش دو درصدی نرخ بیکاری استان اصفهان نسبت به میانگین کشوری و پایین بودن شاخص کسب و کار استان در بین سایر استان ها نیاز به بازنگری مسوولین و همراهی بخش خصوصی برای بهبود محیط کسب و کار دارد.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: خواستار ارایه طرح های پیشنهادی فعالان صنعت پخش استان به اتاق بازرگانی با هدف بهبود فضای کسب و کار شد و گفت: شبکه توزیع کالا می تواند نقش موثری در حمایت از تولید کالا و اشتغال زایی داشته باشد.