رئیس جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد از هجوم ملخ‌های صحرایی به حاجی‌آباد خبر داد و گفت: ملخ‌های صحرایی در هشت هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های این شهرستان ردیابی شدند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، مهدی عباس‌پور از هجوم ملخ‌های صحرایی به زمین های کشاورزی و مراتع شهرستان حاجی‌آباد خبر داد و  گفت: طرح ردیابی ملخ‌های صحرایی در هشت هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های این شهرستان اجرا شد.

وی با بیان این مطلب افزود: پس از شناسایی، مبارزه با ملخ‌های صحرایی در مناطق کلوچان، گردکان، زمین سیاه، شهدادی، تل قلعه و طاشکوئیه آغاز شد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد، خاطرنشان کرد: این مبارزه سمپاشی با سموم دلتا مترین در ۴۰۰ هکتار از زمین‌ها با سمپاش‌های توربینی پشت تراکتوری انجام شد.

عباسپ‌ور بیان کرد: مشاهده ملخ‌های صحرایی در شهرستان حاجی‌آباد از حدود ده روز پیش آغاز شد و در صورت مشاهده این ملخ‌ها دوباره طرح سم پاشی اجرا می‌شود.