معاون فرهنگی ورزش و جوانان استان اردبیل از رونمایی سندجامع جوانان استان اردبیل در هفته جوانان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل،اکبر نگاهی امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد:  سند جامع جوانان به دستـور استاندار اردبیل و با مشارکـت جوانـان و اساتید دانشـگاه  تدوین شده که با رونمایی از آن در هفتـه جـوان بـا هـمـکاری و مشـارکـت ارگـان‌ها و دستگاه‌های مـرتبط با امور جوانان عملیـاتی خواهیم کرد.

 وی افزود:با برگزاری جلسات کارشناسی به زودی سند جامع جوانان استان اردبیل در ۱۰ فصل رونمایی می‌شود که در آن با مشارکت دستگاه‌های عضو به جنبه‌های عملیاتی برنامه‌های فرهنگی تاکید شده است.

معاون فرهنگی ورزش و جوانان استان اردبیل گفت:برنامه‌های سند جامع جوانان در محور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، نشاط جوانان، حقوق جوانان، آگاهی‌های اجتماعی و ازدواج پیاده سازی شده و با حمایت تمامی بخش‌ها به صورت جامع مورد تاکید قرار خواهد گرفت.