استاندار اصفهان گفت: برای اقتصاد باید الگوی مناسبی وجود داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، عباس رضایی در دیدار با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی استان اصفهان با بیان اینکه برای اقتصاد باید الگوی مناسبی وجود داشته باشد، بیان کرد: بایستی الگو براساس موازین و واقعیت ها پیاده و اجرا شود.

وی ادامه داد: ذات اقتصاد ترسو بودن است و همین امر سبب می شود که سرمایه گذاران در بحث تولید و اشتغال ریسک کمتری داشته باشند که با توجه به شرایط کنونی لازم است ورود جدی تری صورت گیرد.

مقام ارشد استان اظهارداشت: ایجاد تفکر واگذاری امور به بخش خصوصی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

رضایی افزود: اقتصاد دستوری نیست و باید در نظر داشته باشیم که اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی دو مقوله ای هستند که باید از هم تفکیک و مدیریت شوند.

استاندار اصفهان وظیفه استانداری را سیاستگذاری، هماهنگی، نظارت و برنامه ریزی خواند و افزود: باید از ظرفیت اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برای رفع مشکلات بخش تولید استفاده شود.

وی با بیان اینکه نباید تنها به برگزاری جلسات اکتفا نمود، افزود: باید در هر جلسه مسائل و مشکلات تولید و اشتغال احصا شود تا با حضور مدیرکل مربوطه، پیشنهادات لازم ارائه گردد تا بتوانیم در راستای کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید در استان قدم برداریم.

 استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه باید با هماهنگی، هم افزایی و همدلی مسائل به پیش رود، افزود: باید مرحله به مرحله مسائل و مشکلات احصا گردد چرا که برخی از مسائل پیچیدگی های خاص خود را دارد  و باید برای رفع این مشکلات همکاری لازم در بخش های مختلف صورت گیرد.