مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: در سال آبی 97و98 میزان بارندگی ها قابل توجه بوده است اما این امر دلیل بر نادیده گرفتن مصرف بهینه آب نمی باشد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، هاشم امینی اعلام کرد: در سال آبی 97و98 میزان بارندگی ها قابل توجه بوده بطوریکه درفصل بهار و تابستان با بحران شدید کم آبی روبرو نیستیم اما این امر دلیل بر نادیده گرفتن مصرف بهینه آب نمی باشد همچنان باید آب را درست مصرف کرد.

وی افزود: با توجه به روند افزایشی حجم ذخیره سد زاینده رود عنوان کرد: هم اکنون حجم ذخیره سد زاینده رود بیش از 470 میلیون مترمکعب رسیده که پیش بینی می شود با تداوم بارشها در فصل بهار و ذوب شده برف ها در فصل تابستان این رقم نیز افزایش یابد.

رئیس هیات مدیره شرکت آب وفاضلاب با اشاره به پایین بودن مصرف سرانه کشور هایی که میزان بارندگی در آنها بطور میانگین به بیش از 800 میلیمتر در سال می رسد تصریح کرد: بطور میانگین میزان بارندگی در کشور های اروپایی به بیش از 800 میلمتر در سال می رسد اما با این وجود مصرف سرانه آب در این کشور ها بسیار پایین است و به کمتر از 150 لیتر در شبانه روز می رسد.

اب شرب

امینی ادامه داد: امیدوار هستیم دوره خشکسالی در ایران به پایین برسد و وارد دوره تر سالی شویم اما آنچه در این میان بسیار حائز اهمیت است استفاده صحیح و درست از منابع می باشد زیرا منابع موجو در کشور فقط متعلق به ما نیست و سهم آینده گان نیز باید محفوظ بماند.

رئیس هیات مدیره شرکت آب وفاضلاب با بیان اینکه در سال جاری نیز مانند سالهای گذشته اعمال مدیریت مصرف توسط بخش های مختلف دنبال می شود خاطرنشان ساخت: در سالهای گذشته شرکت آبفا اصفهان به دلیل اینکه با کمبود شدید منابع آبی روبرو شد اعمال مدیریت مصرف بهینه آب در بخش های مختلف شرکت مانند فنی ومهندسی، بهره برداری،مشترکین و روابط عمومی در دستور کار قرار گرفت و این مهم در سال جاری نیز ادامه دارد

امینی گفت:تا قبل از اینکه استان با خشک سالی شدید مواجه شود مصرف سرانه آب در استان به بیش از 189 لیتر در شبانه روز رسیده بود اما در سالهای اخیر به جهت وقوع پدیده خشکسالی ودرک آثار ناشی از این پدیده توسط مردم ،ونیز فرهنگ سازی مصرف صحیح آب ،سرانه مصرف در استان کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.

وی روند نزولی مصرف سرانه آب شرب در اصفهان را خواستار شد و اظهارداشت: شرکت آبفا استان اصفهان  مانند سنوات گذشته ،برنامه هایی در راستای نهادینه سازی مصرف بهینه آب در جامعه در ستور کار قرار می دهد و از مردم هم می خواهیم که در این زمینه با مسئولان همراهی نمایند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: همه بهره برداران از منابع آبی باید بدانند تنها راه دسترسی پایدار به آب ،مصرف درست آن است چه در دوره خشکسالی چه در زمان ترسالی باید آب را بهینه مصرف کنیم.