مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان گفت: با اجرای طرح پل‌های تقاطع غیرهمسطح تردد خودروهای سنگین باری از بلوار ارغوانیه کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مسعود قاسمی با اشاره به اینکه با اجرای طرح پل‌های تقاطع غیرهمسطح در اصفهان تردد خودروهای سنگین باری از بلوار ارغوانیه کاهش خواهد یافت، گفت: این طرح می تواند به کاهش آلاینده های محیط زیستی ناشی از عبور خودروها نیز کمک کند.

وی با اشاره به آغاز عملیات عمرانی پروژه احداث مجموعه پل‌های تقاطع غیرهمسطح نصف‎جهان در هفته جاری در منطقه 15 شهر اصفهان، اظهار کرد: یکی از وظایف منطقه 15 در خصوص این طرح آزادسازی املاک در مسیر طرح بود.

قاسمی ادامه داد: برای احداث پل ها 140 هزار متر و برای ساخت ادامه رینگ حفاظتی که در این محدوده قرار دارد 30 هزار متر آزادسازی صورت گرفته است.

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان افزود: در مجموع حدود 24 میلیارد تومان برای این آزادسازی ها از سوی منطقه 15 هزینه شده است.

قاسمی افزود: همچنین یک و نیم کیلومتر از طول حلقه حفاظتی چهارم با اجرای طرح پل‌های تقاطع غیرهمسطح نصف‎جهان در منطقه 15 احداث می شود که اجرای این پروژه در منطقه می تواند از بار ترافیکی خودروهای سنگین که از بلوار ارغوانیه عبور می کنند، کم کند.

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان با اشاره به تاثیرات محیط زیستی این طرح به دلیل کاهش عبور خودروهای سنگین که از ورودی شرق به اصفهان می آیند، گفت: بار خودروهایی که از این منطقه عبور می کنند زیاد است که با احداث مجموعه پل‌های تقاطع غیرهمسطح نصف‎جهان، مسیر این خودروها دیگر از درون شهر و منطقه نخواهد بود.