رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان برخوار از اشتغال بیش از 120 نفر از مهارت آموختگان درمرکز فنی و حرفه ای شهرستان برخوار در سال 97 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، علی چیوائی گفت:در سال 97  بیش از 120 نفر از مهارت آموختگان درمرکز فنی و حرفه ای شهرستان برخوار اشتغال یافتند.

وی افزود: عملکردی بالغ بر 425 هزار و 383 نفر ساعت توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان برخوار در دو بخش دولتی و غیر دولتی ارائه گردیده است.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان برخوار با اشاره به رشد 5/12 درصدی تعدات آموزشی در سال 97 نسبت به سال قبل، از دیگر اقدامات مرکز برخوار در سال گذشته را اشتغال 122 نفر از مهارت آموختگان مرکز مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان برخوار عنوان کرد.