رییس آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: هوای اصفهان امروز با شاخص کیفی هوای 60 AQI د شرایط سالم ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، بابک صادقیان اظهار داشت: بر اساس سنجش ایستگاه های مراقبت دایم از 24ساعت منتهی به صبح امروز میانگین شاخص کیفی هوا در اصفهان با 60 AQI  در شرایط سالم ثبت شده است.

وی افزود:همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه های پایش دائم در میدان احمد آباد 75،خیابان پروین72،خیابان دانشگاه 66،بزرگراه خرازی 61، خیابان استانداری 54 AQI سالم و در چهار باغ خواجو با 47 و خیابان رودکی با 42AQI هوا پاک است.