رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: با صدور دستور قاطع قضایی تخریب 20 ویلا در حاشیه رودخانه زاینده رود در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، احمد خسروی وفا گفت: در راستای مبارزه با هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز در حاشیه و یا بستر  زاینده رود با صدور دستور قاطع قضایی تخریب مستحدثات غیرمجاز 20 ویلای مستقر در بستر رودخانه زاینده رود در شهر باغبهادران آغاز شده است.

وی یادآور شد: در اسفند سال گذشته تعداد 29 ویلای غیر مجاز با صدور دستور قضایی تخریب و با اجرای این حکم در مجموع نزدیک به 50 هزار متر مربع از این اراضی آزادسازی می گردد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: با عنایت به اینکه هر گونه ساخت و ساز و احداث بنا در بستر و حریم رودخانه زاینده رود ممنوع می باشد و علاوه بر مخاطرات ناشی از وقایع و حوادث طبیعی از قبیل سیل برای منطقه، مشکلات زیادی برای کشاورزان و عموم مردم به دنبال دارد، دستگاه قضایی با جدیت متخلفان این حوزه را تحت پیگرد قضایی قرار می دهد.