مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان ازافزایش ۲۰درصدی فروش محصولات صنایع دستی اصفهان نسبت به سال گذشته در نوروز 98 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، فریدون اله یاری بیان داشت: فروش نوروزی صنایع دستی نسبت به سال گذشته در اصفهان 20درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: امسال در هزار و 853فروشگاه و غرفه بازارچه های موقت صنایع دستی استان اصفهان  300میلیارد ریال درآمد کسب شده که ارزش آن 20درصد بیشتر از نوروز سال گذشته است.

اله یاری افزود: نوروز امسال از این تعداد، 603 غرفه در بازارچه های موقت و نوروزگاه های صنایع دستی در شهرستان های مختلف این استان به گردشگران در زمینه  عرضه صنایع دستی خدمات ارائه شد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: همچنین در این مدت در 200 اقامتگاه بومگردی این استان با برپایی فروشگاه های صنایع دستی در کنار هزار و 50فروشگاه ثابت به گردشگران نوروزی، صنایع دستی عرضه شده است.