رییس اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری از احداث 5500 واحد مسکونی در بافت های فرسوده شهری در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان،  امیر زاغیان گفت: با توجه به سیاست های وزارت راه وشهرسازی مبنی بر لزوم احداث واحدهای مسکونی در بافت های ناکارآمد شهری سهم استان اصفهان را 5500 واحد اعلام کرد.

وی با توجه به سیاست های وزارت راه وشهرسازی مبنی بر لزوم احداث واحدهای مسکونی در بافت های ناکارآمد شهری از مسئولین شهرستان خواست تا در اسرع وقت با مشخص نمودن اراضی دولتی در اختیار ادارات و تحویل اراضی به راه وشهرسازی در این راستا قدم بردارند.

زاغیان گفت: وجود دفاتر تسهیل گری به عنوان یک کاتالیزور و تسهیل کننده ارتباطات بین مردم و مسئولین بسیار حائز اهمیت است و تجربه در شهرهای مختلف نشان داده که این دفاتر نقش بسزایی در ایجاد ارتباط بین مردم محلات هدف بازآفرینی و دستگاهها و نهادها بازی می کنند و در امر بازآفرینی تسریع می شود.

وی با اعلام آمادگی کامل به منظور شروع عملیات مرمت و بهسازی بازار بزرگ شهرضا، ارائه طرح مورد تائید میراث فرهنگی را جهت آغاز کار حائز اهمیت دانست و گفت: بازار تاریخی شهرضا به عنوان بازاری که سیر تحول تاریخی در آن کاملا قابل مشهود است تنها یک مکان اقتصادی نیست بلکه مجموعه ای فرهنگی، مذهبی، تاریخی و آموزشی و اقتصادی است که محلی برای اتحاد و همبستگی مردم بوده و لازم است تا وجوه مختلف در آن مدنظر قرار گیرد.

زاغیان از اختصاص 550 میلیون تومان برای مرمت بازار توسط اداره کل راه وشهرسازی استان خبر داد و از دستگاههای عضو ستاد بازآفرینی شهری خواست تا با اقدام مشترک و اختصاص اعتبارات لازم نسبت به مرمت و بازسازی این بازار اقدام نمایند.

رییس اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری با توجه به سیاست های وزارت راه وشهرسازی مبنی بر لزوم احداث واحدهای مسکونی در بافت های ناکارآمد شهری سهم استان اصفهان را 5500 واحد اعلام کرد و از مسئولین شهرستان خواست تا در اسرع وقت با مشخص نمودن اراضی دولتی در اختیار ادارات و تحویل اراضی به راه وشهرسازی در این راستا قدم بردارند.