پس از 50 میلی متر بارندگی در کرخنگان خاتم در هفته جاری برخی خانه های قدیمی در مسیر سیل خاتم تخریب شدند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، ایستگاه باران سنجی کرخنگان خاتم 50 میلی متر بارندگی را نشان می دهد که منجر به جاری شدن سیلاب و تخریب برخی خانه های قدیمی در مسیر شد و به منازل مسکونی خسارتی وارد نشده است.

تاکنون در شهرستان های استان یزد به علت بارندگی مشکل خاصی گزارش نشده است.
گفتنی است: بارندگی ها در شهر یزد به شدت موجب آبگرفتگی برخی معابر شد که نیروهای شهرداری برای رفع مشکل پس از آب‌گرفتگی معابر اقدام کردند.