رودخانه تفت بر اثر بارندگی شب های گذشته امروز پر آب است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، به دنبال بارندگی شدید در شب های گذشته رودخانه تفت امروز برای دومین بار در سال98 پر آب شد.

بارندگی روزهای گذشته در روستای اسلامیه تفت 26 میلی متر، 31 میلی متر سانیج و 25 میلی متر  در زردین شهرستان تفت گزارش شده است که سانیج در تفت بیشترین بارندگی را در این هفته داشته است.