3 کشتی گیر آزاد کار و نونهال اردبیلی از امروز در اردوی بستر سازی تیم ملی نونهالان ایران حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، 3 کشتی گیر آزاد کار و نونهال اردبیلی از امروز در اردوی بستر سازی تیم ملی نونهالان ایران حضور دارند.

اردوی بستر سازی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان ایران از امروز (دوشنبه) 26 فروردین تا 30 همین ماه در تهران برگزار می شود.

برای حضور دراین اردو 3 آزاد کار نونهال اردبیلی بنام های امیررضا هوشیار (35 کیلوگرم)، امیر لطفی آذر(52 کیلوگرم)و امیرحسین خلیلیان ( 68 کیلوگرم) دعوت شده اند تا زیر نظر مربیان تیم ملی تمرینات خود را همراه با سایر دعوت شدگان انجام دهند.