کودکان مهریزی اسباب بازی و کتاب داستان به مناطق سیل زده ارسال کردند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، بسته های کتاب و اسباب بازی از طرف  کودکان و نوجوانان شهرستان مهریز به مناطق سیل زده ارسال شد.

جمع آوری و ارسال بسته های فرهنگی شامل کتاب کودک و نوجوان به همراه اقلام رنگ آمیزی و وسایل بازی با همکاری علاقه مندان ادامه دارد.

خانواده ها می توانند در صورت تمایل کتاب ها و اسباب بازی های اهدایی قابل استفاده خود را به نزدیک ترین کتابخانه های عمومی در شهرستان مهریز تحویل دهند تا به دست کودکان سیل زده برسد.