مسوول سازمان بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان ازاعزام گروه جهادی پزشکان بسیجی از اصفهان به مناطق سیل زده در لرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مجتبی کرباسی گفت: گروه بسیج 13 نفره جامعه پزشکی اصفهان به مناطق سیل زده روستای الیگودرز در لرستان اعزام شدند.

وی افزود: این گروه جهادی بسیج 13 نفره شامل پزشک عمومی و دستیار با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان و سپاه صاحب الزمان استان اصفهان برای خدمت رسانی رایگان به هموطنان سیل زده روستاهای الیگودرز اعزام شدند.

مسوول سازمان بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت: این پزشکان بسیجی با استقرار در کمپ های سیل زدگان در لرستان به بیماران خدمات رایگان پزشکی ارائه می کنند.