رییس دانشگاه یزد بر ضرورت بازنگری در سرفصل دروس و تأسیس رشته ها بر اساس نیازهای جامعه و صنعت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمدصالح اولیا رییس دانشگاه یزد با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب مبنی بر اینکه انقلاب همچون یک پدیده زنده و با اراده، همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خویش است، گفت: خوشبختانه توجه به توسعه آموزش و پژوهش پس از پیروزی انقلاب، امر مبارکی بود که می‌توانست نقش مؤثری در برقراری عدالت آموزشی در کشور داشته باشد اما از سوی دیگر متاسفانه گسترش بی‌رویه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی باعث شد تا کیفیت آموزش و پژوهش در نظام آموزش عالی کشور با چالش جدی مواجه شود.

رییس دانشگاه یزد بازنگری سیاست‌های آموزش عالی را نیازمند عزم جدی برای اخذ تصمیمات شجاعانه و سخت، دانست و خاطرنشان کرد: نباید تدوین استراتژی های مجدد، انتخاب اولویت‌ها و تخصیص منابع، در گیر و دار قوانین و مقررات قبلی معطل بماند بلکه با تقویت روحیه خودباوری، مدیریت جهادی، جوان گرایی، اجماع نخبگان و استفاده از تمام ظرفیت های موجود می‌توان دست به یک جراحی بزرگ در نظام آموزش عالی زد.

وی همچنین بر ضرورت بازنگری در سرفصل دروس و تأسیس رشته ها بر اساس نیازهای جامعه و صنعت تأکید کرد و افزود: منابع بودجه ای آموزش عالی محدود است و انتظار می رود تا با سازمان دهی مجدد منابع موجود در جهت حل مسایل جامعه و صنعت، از اتلاف آن‌ها جلوگیری شود.

اولیاء با تأکید بر نقش کلیدی فناوری در تحولات پژوهشی و فرآیند تبدیل ایده به عمل، اظهار داشت: پیوند دستاوردهای پژوهشی و فناوری می‌تواند موتور محرکه‌ای برای تأمین نیازهای جامعه در گام دوم انقلاب باشد.