استاندار اردبیل گفت: شناسایی بازار‌های خارجی برای محصولات تولیدی استان ضروری است.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، اکبر بهنامجو استاندار اردبیل در دیدار رحیم ژرفی رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اردبیل گفت: ظرفیت و توانمندی استان در تولید محصولات کشاورزی و صنعتی بی بدیل بوده و اجرای طرح های بزرگ آب و خاک در منطقه مغان و در نتیجه افزایش یک میلیون تنی این محصولات و گسترش صنایع تبدیلی فرصت های جدیدی برای توسعه استان اردبیل فراهم کرده است.

وی بیان کرد: شرایط جدید می طلبد که از هم اکنون به فکر بازارهای جدید بویژه در کشورهای همسایه برای محصولات تولیدی استان بود و نقش وزارت امور خارجه در این زمینه بسیار اساسی است.

استاندار اردبیل تاکید کرد :دستگاه های اجرایی استان و نمایندگی وزارت امور خارجه در استان باید در راستای توسعه صادرات و نیز همکاری های مشترک فرهنگی با کشورهای همسایه با هم همکاری و تعامل داشته باشند.

رحیم ژرفی ، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اردبیل نیز در این دیدار بر گسترش تعامل و همکاری با دستگاه های اجرایی استان در راستای افزایش و تسهیل مراودات با کشورهای خارجی بویژه کشورهای همسایه تاکید کرد.

وی بیان کرد: فرصت های خوبی برای گسترش همکاری های استان با کشورهای همسایه در بخش های گردشگری ، اقتصادی ، علمی و فرهنگی فراهم است و با استفاده از ظرفیت های موجود می توان در زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی نیز اقدام های اساسی انجام داد.