کمک های خودجوش پلیس یزد به مناطق سیل زده غرب کشور ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، با توجه به عمق خسارت های وارد شده بر مردم در مناطق سیل زده همچنان کار جمع آوری کمک ها ادامه دارد.

کمک های نیروهای مسلح و پلیس استان یزد شامل مواد غذایی و پوشاک و پتو به صورت خودجوش و برحسب وظیفه انسانی و اخلاقی توسط رده های مختلف پلیس، خیران امنیت ساز و شرکت های مراقبتی تهیه و به مناطق سیل زده لرستان ارسال شده است.