مدیر عامل شرکت گاز کردستان اظهار داشت: امسال مطابق برنامه ریزی صورت گرفته و در قالب مصوبه شورای اقتصاد به 200 واحد صنعتی و تولیدی، منطقه ویژه اقتصادی بانه و شهرک صنعتی سرنجیانه سنندج گازرسانی می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، احمد فعله گری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران استان اظهار داشت: جدا از این تعداد واحد صنعتی، نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج و 52 جایگاه سوخت رسانی CNG نیز به شبکه گاز سراسری متصل هستند. 

وی افزود: امسال نیز مطابق برنامه ریزی صورت گرفته و در قالب مصوبه شورای اقتصاد به 200 واحد صنعتی و تولیدی، منطقه ویژه اقتصادی بانه و شهرک صنعتی سرنجیانه سنندج گازرسانی می شود. 

فعله گری اضافه کرد: براساس این مصوبه، واحدهای صنعتی که سه سال از سوخت مایع استفاده کرده باشند می توانند گاز طبیعی را جایگزین این سوخت فسیلی کنند. 

مدیر عامل شرکت گاز کردستان با اشاره به اینکه پارسال 94 واحد صنعتی در این استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند، گفت: تاکنون به 2 هزار و 134 واحد تولیدی کوچک و بزرگ گازرسانی شده است.

وی با اشاره به اینکه در قالب این طرح 425 واحد صنعتی در استان شناسایی و به حدود 275 واحد از آنها گازرسانی شده است، یادآور شد: شرکت گاز کردستان برای گازرسانی به هر واحد صنعتی تا سقف 2 میلیارد و 400 میلیون ریال هزینه می کند. 

مدیر عامل شرکت گاز کردستان گفت: در سال 96 حدود 87 واحد و در سال گذشته نیز 94 واحد صنعتی و تولیدی در این استان از نعمت گاز بهره مند شدند. 

وی افزود: با توسعه شبکه گاز به صنایع علاوه بر ایجاد ارزش افزوده می توان زمینه اشتغالزایی، مهاجرت معکوس به روستاها و پایداری محیط زیست را فراهم کرد.