بیمارستان صحرایی ارتش اصفهان برای خدمت رسانی به سیل زدگان در استان لرستان مستقر شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مسول هماهنگی پزشکان در بیمارستان صحرایی ارتش در پل دختر گفت: بیمارستان صحرایی ارتش اصفهان برای خدمت رسانی به روستائیان سیل زده پلدختر در استان لرستان مستقر شد.

سرهنگ رضا نجفی اظهار داشت: در این بیمارستان صحرایی گروه های پزشکی بیمارستان 577 منطقه ای ارتش از اصفهان مجهز به لوازم پزشکی به اهالی روستاهای سیل زده در استان لرستان خدمات درمانی ارائه می کنند.