هوای اصفهان برای سومین روزمتوالی در وضعیت پاک ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، رییس امور آزمایشگاه‌های محیط زیست اصفهان گفت: هوای اصفهان برای سومین روز متوالی با شاخص کیفی هوای 41 AQI در وضعیت پاک ثبت شد.

بابک صادقیان بیان داشت: میانگین شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های خیابان استانداری 50، میدان احمد آباد 49، خیابان پروین 45،بزرگراه خرازی 44،چهارباغ خواجو 40،خیابان رودکی 26AQI ثبت شده است.

وی افزود: همچنین شاخص کیفی هوا (AQI)،شهرهای مبارکه با 42 و نجف آباد با 28 AQIپاک و شاهین شهر 58، و سجزی با 54 AQIسالم گزارش شده است.