شرکت آب منطقه ای کردستان در اطلاعیه ای اعلام نمود که شرکت آب منطقه ای زنجان در نظر دارد نسبت به مانور دریچه های تخلیه تحتانی سد تالوار اقدام نماید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، شرکت آب منطقه ای کردستان در اطلاعیه ای که نسخه ای از آن به دفتر خبرگزاری ارسال شده، آمده است: توجه به اینکه شرکت آب منطقه ای زنجان در نظر دارد نسبت به مانور و باز کردن دریچه های تخلیه تحتانی سد تالوار مابین استانهای کردستان و زنجان و در محدوده شهرستان بیجار اقدام نماید،  لذا از عموم مردم، ساکنین و مجاورین سد مذکور و رودخانه پایاب آن درخواست میشود با توجه با بالا بودن حجم آب عبوری ؛ به طور جدی از توقف و تردد در رودخانه تالوار اجتناب نموده و بهره‌برداران، باغداران و کشاورزان هرچه سریعتر نسبت به جمع آوری تجهیزات و منصوبات اقدام نموده و منطقه را ترک نمایند.