برای نخستین بار در ایام نوروز بیش از ۲۰ برنامه در منطقه 10 شهرداری اصفهان برای استفاده شهروندان و مسافران نوروزی اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: در ایام نوروز امسال برای نخستین بار بیش از ۲۰ برنامه فرهنگی، هنری و مذهبی در سطح منطقه 10 شهرداری اصفهان برای استفاده شهروندان و مسافران نوروزی برگزار شد.

شهبازی اظهار کرد:با توجه به اینکه طی سال‌های قبل در ایام نوروز منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان مقصد گردشگران نبود و مردم منطقه نیز از اجرای برنامه‌های مختلف محروم بودند امسال برای نخستین بار با اجرای برنامه‌های شاد و متنوع، نوروزی متفاوت را برای شهروندان و مسافران رقم زدیم.

وی ادامه داد: در ایام نوروز فعالیت های گسترده فرهنگی، تفریحی و مذهبی برای استفاده عموم شهروندان و گردشگران نوروز انجام شده است.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت:همچنین ویژه برنامه "آمد بهارجان‌ها" با اجرای موسیقی اقوام ایرانی، نمایش خیابانی و بازی‌های محلی در ایام نوروز در بوستان‌های لاله، انقلاب، اردیبهشت و فرسان منطقه 10 شهرداری اصفهان اجرا گردید.