یک بانوی اصفهانی به اردوی آماده سازی تیم ملی شمشیربازی بانوان دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مائده رضایی از اصفهان به همراه 8 بانوی شمشیرباز دیگر به اردوی آماده سازی تیم ملی شمشیربازی بانوان در اسلحه اپه دعوت شد.

اردوی آماده سازی تیم ملی شمشیربازی بانوان در اسلحه اپه از ۲۷ فروردین در کرج برپا می‌شود و به مدت ۱۰ روز ادامه دارد.

گفتنی است؛ تیم ملی شمشیربازی بانوان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی ژاپن آماده می‌شود.