مقامات ایران دستور تخلیه تعدادی از شهرهای استان خوزستان را به دلیل جاری شدن سیل صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، دستور تخلیه اضطراری شهرهای سوسنگرد، بستان، الهایی، دارخوین، هویزه، حمیدیه، کوت سیدنعیم، رفیع و ابوحمیظه در پی افزایش رهاسازی آب از سد کرخه در استان خوزستان صادر شده است.

دستور تخلیه صدهاهزار نفر از ساکنان شهرها و روستاهای استان خوزستان در حالی صادر می شود که تاکنون اماکن اضطراری مورد نظر برای اسکان ساکنان این شهرها و روستاها مشخص نشده است.