8 بانوی اصفهانی به اردوی تیم ملی والیبال بانوان ایران دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان،  8 بانوی اصفهانی به سومین اردوی تیم ملی والیبال بانوان ایران دعوت شدند.

کادر فنی تیم ملی والیبال بانوان ایران، مائده برهانی، فرزانه مرادیان، هاله متقیان، فاطمه عنایت، مائده اسکندری، فاطمه صفری، منا دریس محمدی، شبنم علیخانی از اصفهان را به همراه 16ورزشکار دیگر به سومین اردوی تیم ملی والیبال بانوان دعوت کرد.

گفتنی است؛ اردوی تیم ملی والیبال بانوان ایران از 18تا27 فروردین در تهران برگزار می شود.