سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم گفت: بیش از ۱۰۰ متر دام صیادی از دریاچه حنا سمیرم جمع آوری و یک متخلف شکار و صید دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محمد عباسی بیان کرد: بیش از ۱۰۰ متر دام صیادی همراه با ۲۰ ماهی زردپره از دریاچه منطقه شکار ممنوع حنا سمیرم کشف و ضبط شده است.

وی افزود:محیط بانان این اداره به هنگام گشت و کنترل شبانه مناطق و زیستگاه ها در دریاچه شکار ممنوع حنا، یک متخلف صید غیرمجاز ماهی را شناسایی کردند که از وی یک رشته دام ماهی گیری به طول ۱۰۰ متر به همراه تعداد ۲۰ قطعه ماهی زردپره کشف و ضبط شده است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم با اشاره به اینکه صید ماهی زردپره ممنوع است، افزود: صید ماهی فقط با قلاب آن ‌هم در زمان ‌های مشخص، آزاد است و شکار به روش استفاده از دام ممنوع است.

گفتنی است، منطقه شکار ممنوع حنا با وسعت ۷۸ هزار هکتار در شهرستان سمیرم زیستگاه قوچ و میش و گراز وحشی بوده و پهنه های آبی و دریاچه منطقه شکارممنوع حنا دارای باربوس ماهیان و یکی از کانون های تجمع و مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی از عرض های شمالی در طول فصول سال در استان اصفهان می باشد.