بانوی دوومیدانی کار اردبیلی ضمن شکستن رکورد پرتاب دیسک بانوان کشور مدال طلای رقابت های دو ومیدانی انتخابی تیم ملی بانوان را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، مسابقات دو و میدانی(رکوردگیری) انتخابی تیم ملی بزرگسالان با شرکت ورزشکاران دعوت شده از سوی فدراسیون دو و میدانی در 2 بخش آقایان و بانوان 15 فروردین ماه در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد که در جریان برگزاری این رقابت ها در بخش بانوان 3 رکورد ملی بهبود یافت.

در این رقابت ها ژاله کاردان ، پرتابگر پرتوان اردبیلی ضمن کسب عنوان قهرمانی و مدال طلا، رکورد پرتاب دیسک بانوان ایران را هم جابجا کرد.

کاردان در این رقابت ها دیسک خود را 51 متر و ۴۸ سانتی متر پرتاب کرد و رکورد کشور را بهبود بخشید.