کارشناس هواشناسی هرمزگان از افزایش ابر، رگبار پراکنده باران، رعد وبرق و افزایش لحظه‌ای سرعت باد نقاط غربی، شمالی استان هرمزگان و همچنین جزایر غربی خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، « مرضیه سی سی پور» گفت: در نقاط غربی، شمالی استان و جزایر غربی خلیج فارس با افزایش ابر شاهد رگبار پراکنده باران به همراه رعد وبرق و افزایش لحظه‌ای سرعت باد خواهیم بود

وی با اشاره به اینکه باد جنوب شرقی در مناطق غربی و شمالی خلیج فارس افزایش می‌یابد، تصریح کرد: موج بارشی که امروز از سمت جنوب غرب وارد کشور می‌شود تاثیرات ضعیفی در مناطق غربی و شمالی استان و جزایر غربی خلیج فارس می‌گذارد.

کارشناس هواشناسی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد:  در این مدت دما نیز تغیرات محسوسی نخواهد داشت.