رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج اعلام کرد: با توجه به هشدارهای زیست محیطی مبنی بر خطر رها سازی ماهی قرمز در دریاچه ها و سدها این سازمان چهار نقطه از سطح شهر را برای شهروندان سنندجی جهت رها سازی ماهی قرمز تعیین نمود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، شرمین شریفی اظهار داشت: قبل از ایام آغاز نوروز همواره  یکی  از خریدهای شهروندان در سفره هفت سین خرید ماهی های قرمز که نماد زییابی وحرکت است.

رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج بیان کرد: یکی از مواردی که کارشناسان محیط زیست نسبت به آن هشدار می دهند رهاسازی ماهی های قرمز در آب دریاچه ها و سدها است.

شریفی گفت: براساس نظر کارشناسان محیط زیست ماهی قرمز توانایی بالایی در سازگاری با محیط دارد بنابراین با سرعت زیادی رشد می کند و غذای ماهیان بومی را می خورد که این مساله موجب کاهش غذا و در نتیجه افت جمعیت گونه های بومی می شود.

وی از تعیین چهار  نقطه از سطح شهر جهت رها سازی ماهی قرمز خبر داد و گفت: شهروندان می توانند ماهی های قرمز خود را در حوض پارک کودک ، حوض ورودی عمارت خسروآباد، حوض میدان حجاب و حوض پارک سپیدار رها کنند.