کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: فریدونشهر با 39 میلی متر باران پر بارش ترین شهرستان استان اصفهان گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حجت الله علی عسگری بیان داشت: در 24 ساعته گذشته فریدونشهر با 39 میلی متر باران پر بارش ترین نقطه استان اصفهان گزارش شده است.

وی افزود: همچنین خوانسار با 30 میلی متر ، داران 23 میلی متر ، سمیرم با 21 میلی متر ، چادگان 14 میلی متر ، میمه 6 میلی متر و نطنز3 میلی متر باران از دیگر نقاط پر بارش استان اصفهان اعلام شده است.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: ازاواخر وقت امروز این سامانه بارشی از استان  اصفهان خارج می شود وبرای فردا در اکثر نقاط استان اصفهان احتمال ورزش باد پیش بینی می شود.