معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد مدیریت بحران لرستان، گفت: توجه دولت به مردم حادثه دیده سیلاب اخیر، به ویژه سیل زدگان این استان است و اگر تاخیری در سفر صورت گرفته، از طرف دولت از مردم لرستان عذرخواهی می کنم.

به گزارش خبرگزاری موج لرستان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که عصر امروز در راس هیاتی متشکل از وزیر بهداشت، وزیر راه و شهرسازی، وزیر ورزش و جوانان و معاونین وزارتخانه های مرتبط و در پی درخواست مردم از حسن روحانی به لرستان سفر کرد، در جلسه ستاد مدیریت بحران استان، گفت: دولت نسبت به مردم این استان بی توجه نیست و اگر تاخیری در سفر صورت گرفته، از طرف دولت از مردم لرستان عذرخواهی می کنم.

وی که به منظور بررسی ابعاد مختلف حادثه سیل لرستان به این استان سفر کرده بود: افزود: در دولت، به هیچ وجه تفاوتی میان مردم لرستان با سایر استانها وجود ندارد، مطمئن باشید چنین نگاهی وجود ندارد، شما مردم باصفایی هستید، مردم زحمت کشی هستید و وظیفه و افتخار ما است که به شما خدمت می کنیم.