شرکت آب منطقه ای کردستان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: بمنظور مهار سیلاب های ورودی، خروجی سدهای گاوشان و آزاد افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، شرکت آب منطقه ای کردستان با صدور اطلاعیه ای هشدار داد که با توجه به پیش بینی های به عمل آمده از سوی سازمان هواشناسی مبنی بر بارش های سیل آسا، جهت تخلیه بخش بیشتری از حجم ورودی به مخازن سدهای گاوشان و آزاد برای مهار سیلاب های احتمالی در پیش رو، نسبت به افزایش خروجی سدهای مذکور اقدام می گردد.

بر همین اساس ضروری است به منظور جلوگیری از بروز خطرات و آسیب های جانی و مالی به اهالی، ساکنین و مجاورین رودخانه ها و پایین دست سدهای مذکور تا اطلاع ثانوی و پایان بحران از تردد و توقف در حاشیه مخزن و بستر و حریم رودخانه های مذکور اجتناب وکشاورزان و زارعین و مالکین مزارع پرورش ماهی در پایاب سدهاخاصه سدهای یاد شده نسبت به جمع آوری و محافظت از تأسیسات آبگیری موجود و تخلیه کامل مسیر اقدام نمایند.