سیاست ها و برنامه های غیر مرتبط و کارشناسی نشده در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی و سیاست های متغیر بخش های بازرگانی موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و یا کاهش تولید و ظرفیت آنها شده است.

به گزارش خبرگزاری موج کردستان، همه بر این امر واقف هستیم که شعار "رونق تولید" شعاری زیبندە و تاثیرگذار و مفید و بسیار ارزشمند در این شرایط و برای توسعه کشور یک واقعیت انکار ناپذیر است و قطعاً لازمه اقتصاد کشور، افزایش و ارتقاء اشتغال و همچنین لازمه تقویت و بهبود معیشت اقشار مختلف مردم، و رونق اقتصاد و توجه به تولید می باشد و این خلاء در کشور ما وجود داشته و موجبات تشدید مضاعف بحرانها و تحریم ها نیز بوده است که تحقق این شعار بدون  همت همگانی و اقدامات جدی و عملیاتی میسر نخواهد شد و اگر برای تحقق آن همبستگی و همدلی و همراهی و همکاری گسترده در همه بخش های دولتی و خصوصی صورت نگیرد سالها همین سیکل و چرخه  معیوب ادامه خواهد داشت.

امروز چالش تحریم ها در ضعف تولید و اشتغال نمود بیشتری پیدا کرده است، چند سال است این موضوع توجه همه را به خود جلب کرده و این دغدغه در قالب شعار های مشابه تذکر دادە شده است و آژیر خطرات و علائم آن به صدا درآمده است و با عنایت به اینکه این دغدغه از سوی سیاستگزاران تشخیص داده شده و از سوی رهبر انقلاب بعنوان دستور و شعار ویژه، سرمشق فعالیت ها و برنامه های دست اندرکاران و همه دستگاه ها  به مانند یک تکلیف همگانی تعیین گردیده باید تاثیرات قابل استفاده و مثبت آن را ببینیم و این مهم میسر نمی شود مگر با تلاش و کوشش و فعالیت و برنامه های قابل اجرای همه دستگاه ها به ویژه نهادهای مرتبط و اهتمام و توجه ویژه دولت،  که امید می رود  که این شعار ارزشمند از همین اوایل سال تبدیل به اقدام و کار عملی و اجرایی و حصول نتیجه مثبت و پر ثمر بشود.

لازم به ذکر است که سال 1397 در حالی به پایان رسید که کشور تحت شدیدترین تحریم ها بود و از سویی دیگر به جهت نارسایی های مدیریتی، ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرده و تورم فزاینده موجب افزایش فشار زندگی بر مردم بویژه دهک های پائین جامعه شده است.

سیاست ها و برنامه های غیر مرتبط و کارشناسی نشده در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی و سیاست های متغیر بخش های بازرگانی موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و یا کاهش تولید و ظرفیت آنها شده است.

در چنین شرایطی، رهبر انقلاب شعار سال را تحت عنوان " رونق تولید " اعلام کردند تا زمینه ساز کاهش مشکلات حوزه های تولید و زمینه ای مناسب برای توسعه اقتصادی کشور فراهم شود و از سوی دیگر، موقعیت و عزت کشور در برابر تحریم ها محفوظ و ارتقاء پیدا کند زیرا شعار رونق تولید، یک شعار کارشناسی شده و کامل در راستای ترمیم وضعیت اقتصاد و تولید کشور و زمینه ای برای کاهش ضعف های حوزه اقتصاد و رونق بخش های مرتبط باشد.

این شعار به معنای پیشگیری از هر برنامه و سیاست و طرحی که منجر به تعطیلی کارگاه ها و کارخانجات تولیدی و خدماتی باشد و زمینه ای باشد تا با تصمیمات و سیاست های اصولی تر و بهتری زمینه راه اندازی و شروع به کار کارگاه ها و واحدهای تعطیل شده را فراهم و مهمتر از آن راهکارها و برنامه های اجرایی کرد تا شاهد احداث و راه اندازی واحدها و کارگاه های جدید برای ایجاد کارآفرینی و رونق اشتغال و تولید محصولات با کیفیت داخلی باشیم و این به معنای حمایت از سرمایه گذاران و فعالان حوزه اقتصاد در بخش خصوصی نیز می باشد و دولت را موظف به حمایت بیشتر و جدی تر از این بخش ها می کند.

رونق تولید یعنی ایجاد ساز و کارهای لازم و مناسب در وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط به منظور رفع موانع قانونی و تامین زیر ساخت های واحدهای تولیدی و کاهش بروکراسی های اداری و تسریع در روند کسب مجوزها و بهبود فضای کسب و کار که سبب افزایش و بهبود معیشت خانواده ها، ارتقاء اشتغال، کاهش بیکاری و تولید بهتر و بیشتر و خودکفایی کشور را در پی داشتە باشد.

رونق تولید به معنای اهتمام همه دستگاه ها در راستای همکاری و حمایت از ادارات متولی و بخش های فعال حوزه های مرتبط با تولید است و برخورد جدی و قضایی با ادارات و کسانی که در این حوزه اهمال و کوتاهی می کنند و حمایت و تشویق مطلوب با دلسوزان و فعالان این حوزه ها را می طلبد.

نیک میدانیم تولید واقعی که منجر به اشتغال، کارآفرینی و رونق تولید و بهبود معیشت و زندگی مردم بشود در لوای بخش خصوصی واقعی خواهد بود و جز با  تکاپوی اس امی ها ( sme) ها اتفاق نمی افتد، در سال های که پشت سر گذاشتیم قوانین و دستورات و شعارها به نام تولید و اشتغال جوانان بود اما متاسفانه بکام برخی سواستفاده کنندگان و رانت خواران تمام شد، اشخاصی که به قدرت و رانت دسترسی فراوان داشتند و با اهداف از پیش تعیین شده سوداگری و منفعت خود را جستجو کرده و از طریق مختلف از بحران تحریم و تنگناها و محدویت های کشور سمت و سوی منافع خود را بسرعت تشخیص داده و بهره می بردند، متاسفانه تعدادی از وضعیت کشور آب گل آلود ساختند تا برای خود فرصت مغتنمی و باغ سبزی ایجاد کنند و هیچ وقت منابع و ثروت های مملکت در راستای اهداف دلسوزان نظام و مردم و در راستای روح قانون و شعارهای این سالها نبوده است.

 کالبد مریض و فاسد اقتصاد کشورمان مکان مناسبی برای جولان برخی زالو صفت ها بوده که با بی رحمی تمام بدون توجه به مصلحت نظام، مملکت و مردم با خود بینی تمام حرکت میکنند که امیدواریم دستگاه قضا جدی تر و مصمم تر از گذشته با چنین کسانی از هر قشر و صنفی و وابسته به هر جریانی برخورد قهرآمیز و قانونی داشته باشد و دست آنان از بیت المال و منابع کشور و سمت های که در اختیار دارند و یا خواهند داشت را کوتاه کند و همه برای ایجاد کردن فرصت های ارزشمند جهت تحقق شعار سال و آباد کردن ایران و توسعه چرخه اقتصاد کشور همدل و همراه باشیم و با صداقت و کار و همفکری هم آینده جوانان و کارآفرینان و تولیدکنندگان را روشن و هموار و بهبود ببخشیم.

کمک و حمایت واقعی و تقویت تولید و اشتغال با تامین منابع ارزان قیمت و تامین مواد اولیه آسان و حمایت های بیمه و مالیات و قوانین گمرکی و فضای مناسب برای رقابت جوانمردانه و سالم از تولید کنندگان موجود و ایجاد فضای مناسب کسب و کار برای کار افرینان جدید خواهد بود که متاسفانه تولید کنندگان بخش خصوصی، شرکتهای بخش خصوصی کوچک و بزرگ و شرکتهای دولتی و شبه دولتی و عمومی همه را  همسان و برابر قلمداد کردند و چون شرکتهای کوچک خصوصی نزد آنان کم اهمیت جلوه داده شده و دیده نمیشوند که سبب شده همیشه زیر دست و پا له شده و توسعه و رشدی نداشته باشند.

بعنوان مثال در استان کردستان سراغ نداریم تولید کننده ای توانسته باشد از دستور العملهای تشویقی در اول صف قرار بگیرد و بتواند از تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد بهره ای نصیبش شده باشد یا تسهیلات ارزان قیمتی جذب کرده باشد.

در سال 95 شرایطی ایجاد شد که بخشی از تولید کنندگان  بالاجبار از محل سایت بهین یاب وام های 18 درصد و درصد 18 به بالا به آنان پرداخت شود و این موضوع سبب شد بدهکارتر شوند، امور مالیاتی هم بیشتر قدرتش به آنها میچربید و صندوق باج و خراج خود را از محل تولید کنندگان شناسنامه دار و پرونده دار مضاعف تر می کرد و می کند. همچنین بیمه تامین اجتماعی بعد از اتمام برنامه پنجم تمام معافیت ها و کمک های کار فرمایان را قطع کرد و تامین مواد اولیه نقدی و دها بحران داخلی دیگر بر سر تولید کنندگان خصوصی و کوچک و متوسط همچنان سنگینی کرده  و می کند.

 تولید مهمترین محرک اقتصاد است و نقش این عرصه در تولید ناخالص داخلی استان ویژه است که ضرورت دارد توجه ویژه با تسهیلات و حمایت های درخور برای تولید و کارآفرینی و بهره گیری بیشتر و بهتر در این حوزه ها فراهم شود.

کردستان در بخش خدمات و به خصوص زیر بخش بازرگانی با دارا بودن 227 کیلومتر مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق، سه گمرک رسمی و 13 تعاونی مرزنشین و حدود 150 هزار نفر عضو، تولید محصولات ویژه با رقم های بالا مانند گندم و توت فرنگی و سیب زمینی و منابع ارزشمند زمینی در حوزه معادن که از ظرفیت های استان کردستان است باید زمینه تولید و توسعه آن را بیش از پیش فراهم کرد.

متاسفانه در حال حاضر استانی با دارا بودن چنین ظرفیت های از جایگاه ویژه ای در حوزه های تولیدی و اقتصادی برخوردار نیست و در تمامی حوزه ها پایین ترین شاخص ها را به خود اختصاص داده است و همچنین مالیات بر ارزش افزوده نیز توان واحدهای تولیدی را گرفته است.

تلاش دست اندرکاران و بهره برداران همه بخش های اقتصادی در همه حوزه ها باید تلاش جهت رسیدن به خود کفایی باشد و ضرورت دارد با اقدامات انجام شده در راستای صیانت از منابع آب و خاک در سال زراعی جاری سطح زیر کشت محصولات کشاورزی را افزایش داده تا با بهره مندی از نزولات الهی محصول بیشتری تولید شود.

رونق تولید یعنی توجه و تمکین کامل از قوانین و پرهیز از هرگونه حاشیه سازی و خودداری از امور غیر ضرور و این مهم حاصل نخواهد شد مگر با ایمان و اعتماد به ظرفیت های بومی و چشم پوشیدن از بیگانگان و ایجاد روحیه خودباوری در تولید کنندگان بخش خصوصی، چه بخش کوچک و چه بخش بزرگ و حمایت از سرمایه های انسانی، سرمایه گذاران، نخبگان و دلسوزان این حوزه ها.

رونق تولید وظیفه همه مسولین و نهادهای مرتبط و به صورت عمومی وظیفه تک تک آحاد جامعه است که باید شرایط مثبت و مفیدی توسط دولت برای تحقق این مهم ایجاد شود. چرا که حمایت اصلی از تولید داخلی را باید دولت انجام دهد. باید موانع تولید داخلی رفع شود و  برنامه ها و سیستم نظارتی کشور برای تولید به صورت مناسب تر فراهم شود.

انشاالله سال 98 اعتبارات و تمهیدات حمایتی از تولید کنندگان کوچک بصورت ویژه و جدا از تولید کنندگان بزرگ و دولتی مشخصاً پرداخت و رصد شود و در رسیدن به این مهم اتاق بعنوان نماینده این قشر بعنوان ناظر و مشاور در کنار دولت مردان مشارکت داده شود و امیدواریم بتوانیم در سال جاری گامی موثر در اعتلاء و توسعه کشور عزیزمان ایران و همچنین در تحقق شعار " رونق تولید " برداریم و فرصت ها و شرایط مطلوب و ارزشمندی برای رونق و ارتقاء اقتصاد و کارآفرینی و خودکفایی فراهم کنیم. به امید سالی پر از رونق برای تولید، اشتغال و خودکفایی بیشتر کشور.

سید کمال حسینی/ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج