رئیس جمهور فردا به خوزستان سفر می‌کند و بازدیدی از مناطق بحرانی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور به دنبال بحرانی شدن وضعیت سدهای خوزستان و احتمال به زیر آب رفتن برخی روستاهای حاشیه رودخانه‌های استان فردا به خوزستان سفر می‌کند و بازدیدی از مناطق بحرانی خواهد داشت.

شرکت در جلسه ستاد هماهنگی مدیریت بحران در استانداری خوزستان نیز یکی از برنامه‌های این سفر رئیس جمهور خواهد بود.